loading...
 

Trong thời buổi hội nhập kinh tế thế giới như hiện nay, có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ, phải trao đổi từ nhận thức và quan điểm, cách làm để đổi mới cơ bản hoạt động đào tạo kế toán và kiểm toán. Chính vì vậy, đổi mới chương trình và nội dung đào tạo kế toán, kiểm toán theo yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới là vấn đề cần thiết.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Trong lộ trình hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã là thành viên của WTO, tham gia Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), để có những chuyên gia kế toán, kiểm toán cho nền kinh tế cần đổi mới căn bản cả chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.
Nhu cầu về kế toán cũng như tầm quan trọng của ngành kế toán đối với nước ta hiện nay khi có đến 400 trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam nhưng có đến hơn 200 trường đào tạo chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán. Chuyên ngành này chưa bao giờ hết “hot” và luôn hấp dẫn thu hút nhiều thí sinh dự thi hàng năm.

Vậy thì chúng ta cần đổi mới những gì?- Đổi mới chương trình, nội dung và cách thức đào tạo kế toán - kiểm toán ở bậc đại học.
- Đổi mới đào tạo kế toán ở Việt nam theo yêu cầu tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN.
- Tăng năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực kế toán kiểm toán Việt Nam thông qua mô hình phối hợp văn bằng đại học và văn bằng nghề nghiệp quốc tế.
- Sự khác biệt trong đào tạo kiểm toán giữa quốc tế và Việt Nam.
- Đào tạo cử nhân kế toán đủ bản lĩnh hội nhập AEC.
- Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán và kiểm toán trong các trường Đại học khối kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thay đổi giáo trình nguyên lý kế toán hiện nay theo hướng hội nhập quốc tế.
- Hành nghề kế toán và phương pháp giảng dạy môn hành nghề kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

Một số phương hướng để giải quyết chương trình đổi mới này:
- Thứ nhất, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ kế toán (cũng là một nội dung trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo) phải bắt đầu từ việc đổi mới về triết lý và quan điểm trong công tác giảng dạy, đào tạo. Phải thay đổi triết lý để chuyển một nền giáo dục lấy trang bị kiến thức chuyên môn làm mục tiêu chủ yếu sang một nền giáo dục chỉ dạy những kiến thức chuyên môn căn bản ở mức tối thiểu. Dành nhiều thời gian dạy người học về phương pháp, kỹ năng, cách tự học, dạy cách sử dụng, khai thác các thiết bị,… và dạy làm người với mục đích người được đào tạo có khả năng thích ứng nhanh với hoàn cảnh, có khả năng học tập suốt đời,…. Theo triết lý này, phải chuyển đổi cách học từ “nhớ” sang học để “hiểu” và học để “vận dụng”.

- Thứ hai, việc xây dựng các chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán phải gắn với nhu cầu về nghề nghiệp của xã hội. Để thực hiện được yêu cầu này, khi xây dựng chương trình đào tạo cần dựa trên việc phân tích nghề, phân tích công việc kế toán một cách đầy đủ, khoa học.

- Thứ ba, cần thay đổi cách phương pháp giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ kế toán theo hướng lấy người học làm trung tâm. Lấy người học làm trung tâm là mang lại tính chủ động, sáng tạo cho người học trong việc tiếp thu kiến thức kỹ năng. Lấy người học làm trung tâm còn có ý nghĩa là phải dạy những gì người học cần chứ không phải là dạy những gì mà cơ sở đào tạo có khả năng thực hiện.

- Thứ tư, cần áp dụng phương pháp đào tạo kế toán trên hệ thống bài tập tình huống mang tính hệ thống, tổng hợp cao kết hợp với việc ứng dụng phần mềm kế toán trong xử lý bài tập tình huống. Các cơ sở đào tạo có thể lập một cơ sở dữ liệu với hệ thống chứng từ kế toán, nghiệp vụ kinh tế,… Trong chương trình đào tạo nghề nghiệp của nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, việc đào tạo chủ yếu theo môn nghiệp vụ tổng hợp (các môn học đơn lẻ có vai trò như các module gắn kết với nhau trong một hệ thống) điều này giúp người học dễ dàng có được sự hình dung và cách tiếp cận hệ thống về nghề nghiệp.- Thứ năm, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ kế toán phải song hành với việc nâng cao chất lượng của cán bộ giảng dạy kế toán theo hướng gắn với kỹ năng nghề nghiệp thực tế.

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Đa số giáo viên giảng dạy về kế toán ở các trường đại học, cao đẳng nói chung còn rất ít kinh nghiệm nghề nghiệp thực tế. Để giải quyết được vấn đề này, đội ngũ giáo viên giảng dạy về nghiệp vụ kế toán cần tìm điều kiện thâm nhập công việc thực tế, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ kế toán cần chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Đăng nhận xét

 
Top